Organisatie

Stibat staat onder leiding van een bestuur en wordt bijgestaan door een bureau onder leiding van een directeur. Per 31 december 2016 had Stibat 10 fte’s. Stibat hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001: 2008. Voor dit systeem zijn we gecertificeerd. Jaarlijks voert Lloyd’s Register Quality de externe audit uit.

Stibat verzorgt de inzameling en recycling van lege batterijen voor deelnemende producenten en importeurs. Dat gebeurt op basis van het Besluit en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008. De regeling bevat regels over het afvalbeheer en het gebruik van gevaarlijke stoffen in batterijen en accu’s. De manier waarop Stibat invulling geeft aan haar wettelijke verplichtingen staat beschreven in een collectieve mededeling die ze heeft ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Medewerkers

Jan Bartels

(Directeur)

Jeanine van Dijk

(Manager Marketing en Communicatie)

Douglas de Haas

(Controller) (uit dienst per 30 april 2016)

Anneloes van Huuksloot

(Monitoring & Databeheerder)

Gert Jan van Huuksloot

(Manager Landelijk Dekkend Netwerk)

Joas van Lent

(Manager Logistiek en Recycling)

Jessyca Macares

(Administratief medewerkster) (uit dienst per 28 februari 2016)

Anja Noordijk

(Financieel medewerkster)

Harm Noorman

(Manager Producenten Services)

Lia Schenk

(Medewerkster Producenten Services)

Sandra Stougje

(Medewerkster Logistiek en Recycling)

Marianne Switzar

(Medewerkster Landelijk Dekkend Netwerk)

Ester van de Ven

(Projectmedewerkster Communicatie en Producenten Services)

Bestuur

L.T.J.M. (Laurens) ten Horn, voorzitter – Directeur LtH Consult
R. (Ram) Behari, penningmeester – Directeur Spectrum Brands Benelux B.V.
E. (Erik) van der Hout, bestuurslid – Manager Business Development Accell Group
K. (Karel) van Nielen, bestuurslid – Commercial Finance Manager Benelux Procter & Gamble (tot april 2016)
J. (Joris) van der Schoot, bestuurslid - Commercial Strategy Manager Benelux bij Duracell (vanaf april 2016)
Mr. E.J. (Eric Jan) Schipper, bestuurslid – Manager P&O en Externe Betrekkingen Intergamma B.V.
E. (Eelco) Smit, bestuurslid – Senior Manager Sustainability Philips Consumer Lifestyle B.V.
W.V.T. (Wim) Willems, bestuurslid – Group Manager Corporate Affairs Panasonic Energy Europe

Colofon

Stibat
Röntgenlaan 7
2719 DX Zoetermeer

e info@stibat.nl
t 079 - 363 20 90

Postbus 719
2700 AS Zoetermeer