Communicatie

Gerichte communicatie met eindgebruikers van batterijen en accu’s is een wettelijke verplichting en vormt een belangrijk onderdeel van het inzamelingsproces. Stibat zorgt voor adequate voorlichting over het nut en de noodzaak van het gescheiden inleveren en ontwikkelt acties om eindgebruikers, ofwel consumenten, te stimuleren batterijen en accu’s in te leveren.

Nieuwe campagne ‘Wat doe jij met je lege batterij?’

Om inwoners van Nederland blijvend bewust te maken van gescheiden inleveren, startte Stibat in 2016 de campagne ‘Wat doe jij met je lege batterij?’ via radio, social media en promoties in winkelcentra. Door de vraag ‘Wat doe jij met je lege batterij?’ te communiceren in verschillende media, werden consumenten gewezen op het belang van het gescheiden inleveren van batterijen en accu’s. De campagne wees consumenten tevens op apparaten waarin een batterij verborgen zit. Batterijen en accu’s zitten namelijk in veel meer apparaten dan men zou denken. Na de eerste campagneperiode (mei tot en met december) is de landelijke bekendheid van de campagne gemeten op 18 procent.

Radio

Communicatie op lokaal niveau was niet (meer) voldoende om onze speerpunten voor 2016 te behalen. Daarom zijn we na negen jaar weer gestart met radiocommercials. Radio is een effectief middel: iedere week luistert meer dan 90 procent van de Nederlanders naar de radio, gemiddeld drie uur per dag.* De Stibat-commercial was in 2016 te horen op de drie grootste radiozenders: Radio 538, Qmusic en Sky Radio. We hadden gedurende het jaar zes campagneperiodes en een bereik van ruim 2,9 miljoen unieke consumenten.

* Bron: Qmusic

Promotie in winkelcentra

Net als voorgaand jaar was Stibat met een promotieteam aanwezig in verschillende winkelcentra verspreid door het land. Dit keer lag de nadruk op ondersteuning van de landelijke campagne met als doel: consumenten voorlichten over het belang van gescheiden batterijeninzameling en het actief uitdragen van de inleverpunten. We zetten het promoteam in 2016 meerdere malen in dezelfde gemeenten in om top-of-mind-awareness te creëren bij consumenten. Deze gemeenten werden geselecteerd op basis van een inlevergedrag onder het landelijk gemiddelde. Het promotieteam van Stibat was te vinden in de gemeenten Helmond, Barendrecht, Zoetermeer, Doetinchem, Nieuwegein, Diemen, Drachten, Barendrecht, Weert, Hoogeveen en Oldenzaal. In totaal deelde het Stibat-promoteam 30.000 Batterij Bewaarboxen uit en steeg het aantal huishoudens dat bekend is met het principe ‘ Waar je ze koopt, kun je ze kwijt’. De grootste toename vond plaats in Drachten. Waar voor de promotie nog 44 procent van de huishoudens op de hoogte was van de inleverpunten, was dat na afloop maar liefst 75 procent.

Onderzoek Panteia

Om de campagne-effecten te monitoren, zowel landelijk als in de pilotgebieden, deed onderzoeksbureau Panteia een 0-meting begin 2016. Deze bracht in kaart in hoeverre lege batterijen gescheiden worden ingeleverd. Daarnaast werd de bekendheid met de inleverpunten, inzamelmiddelen en met de campagnes gemeten. Begin 2017 is het effect van de nieuwe campagne ‘Wat doe jij met je lege batterij?’ gemeten met een 1-meting. Dit om de ontwikkeling van de bekendheid en waardering voor de campagne te toetsen én uiteraard om te zien of er wijzigingen hadden plaatsgevonden in het inlevergedrag.

Het aantal huishoudens dat bekend is met het principe ‘Waar je ze koopt, kun je ze kwijt’ steeg op landelijk niveau van 43 procent naar 69 procent. Deze opvallende stijging is mede te danken aan de nieuwe campagne ‘Wat doe jij met je lege batterij?’ en de winkelcentrumpromoties. Ook qua inlevergedrag is een lichte stijging te zien. Het percentage consumenten dat aangeeft batterijen altijd gescheiden in te leveren, steeg van 57 naar 60 procent. Consumenten vinden het gescheiden inleveren van batterijen even belangrijk en gemakkelijk als voorheen. Het belang wordt gewaardeerd met een 7,8 en het inlevergemak met een 7,1.

Websites

Stibat informeert haar klanten via de website www.stibat.nl. De aangesloten producenten en importeurs van batterijen en accu’s, maar ook de winkeliers krijgen er informatie over bijvoorbeeld onze werkwijze, het laatste nieuws en instructies voor een veilige omgang met batterijen en accu’s. Verder beheerde Stibat tot oktober 2016 nog twee andere websites. De website www.batteryworld.nl was tot voor kort bedoeld voor basisschoolkinderen en had een educatief karakter. Op www.legebatterijen.nl staat informatie voor consumenten over het belang van het gescheiden inleveren van batterijen, de inzameling, het recyclingproces en de actie ‘Lever ze in en WIN!’.

In 2016 kreeg de consumentenwebsite Legebatterijen.nl een upgrade. De informatie van Stibat voor basisschoolkinderen en docenten werd hierbij als nieuw onderdeel geïntegreerd. De website Batteryworld.nl kwam daarmee te vervallen. Om in te spelen op trends, is Legebatterijen.nl verder uitgebreid met opties voor nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om blogberichten en vlogs te verspreiden. De nieuwe website fungeert hiermee steeds meer als kennisplatform.

52.867
Totaal aantal fans op 31/12/2016
Verschil met fans
t.o.v. 2015: -754
Uniek bereik
2.092.864
Gemiddelde contactfrequentie
4,66

Social media

Onder de naam Lege Batterijen creëert Stibat op social media bewustwording bij consumenten over nut en noodzaak van het gescheiden inleveren van batterijen. Ook in 2016 speelde communicatie via social media weer een belangrijke rol. Het bood uitstekende mogelijkheden om in contact te komen met specifieke doelgroepen. We postten regelmatig berichten met spellen, prijsvragen en interessante feitjes op Facebook en Twitter. Filmpjes en animaties verspreidden we via YouTube. Door community-management in te zetten, reageerden we adequaat op opmerkingen en vragen van consumenten.

#Resultaten #Twitter

Aantal impressies:

62.862

Aantal volgers:

282
(+17 t.o.v. 2015)

Social media campagne ‘Zitten ze erin?’

Om mensen bewust te maken van alle verschillende apparaten waarin batterijen (verborgen) zitten, lanceerden we op social media de game ‘Zitten ze erin?’. Verschillende apparaten kwamen in de game voorbij en spelers moesten aangeven of ze een batterij bevatten of niet. Hoe meer goede antwoorden binnen een bepaalde tijd, hoe meer kans op een prijs. Hoofdboodschap van de game was: je maakt meer gebruik van batterijen dan je denkt. Bovendien wees de campagne consumenten op de vele inleverpunten waar ze batterijen kwijt kunnen.

Resultaten 'Zitten ze erin?'

Huishoudbeurs

In 2016 nam Stibat deel aan de Huishoudbeurs. Al jaar en dag is dit de meest succesvolle consumentenbeurs voor Stibat. De Huishoudbeurs appelleert aan huisvrouwen, de belangrijkste doelgroep als het gaat om het inleveren van afgedankte batterijen. Doel van onze aanwezigheid was wederom consumenten voorlichten over het belang van gescheiden batterijeninzameling en ze wijzen op de actie ‘Lege batterijen? Lever ze in en WIN!’. In de nieuwsbrief, op de website en op de entreetickets van de Huishoudbeurs riepen we bezoekers van de Huishoudbeurs op lege batterijen mee te nemen. Die oproep deden we ook via onze eigen social mediakanalen, op Legebatterijen.nl en in onze nieuwsbrief. Naast hun lege batterijen inleveren, konden bezoekers dit jaar meespelen aan een offline variant van de game ‘Zitten ze erin?’, een handmassage krijgen van een professionele masseuse en een Batterij Bewaarbox meenemen.

Resultaten Huishoudbeurs

Batterij Bewaarbox

In 2015 is een start gemaakt met het verspreiden van Batterij Bewaarboxen onder consumenten. Er bleek veel vraag naar, waardoor de Batterij Bewaarbox in 2016 een belangrijke rol kreeg in alle marketingactiviteiten gericht op een groot publiek. De Batterij Bewaarbox wordt geleverd met een informatieve flyer. Zo wordt de boodschap actief uitgedragen én wordt inlevergedrag bij consumenten gestimuleerd. In totaal hebben we 50.000 Batterij Bewaarboxen verspreid in 2016 via de promotie in winkelcentra, op de Huishoudbeurs en middels social media-campagnes.

Educatieprogramma basisscholen

Stibat voert sinds enige jaren een scholenprogramma uit voor het basisonderwijs. Kinderen zijn de toekomst en jong geleerd is oud gedaan. In 2016 vond een update plaats in het scholenprogramma. Het educatiemateriaal is vernieuwd en de website Batteryworld.nl is geïntegreerd binnen de website Legebatterijen.nl.

Lever ze in en WIN!

Een doorlopende en succesvolle actie van Stibat is ‘Lever ze in en WIN!’. Door een zakje met tien lege batterijen en hun contactgegevens in te leveren bij een van de inleverpunten, maken consumenten kans op een prijs. Iedere maand worden er 103 prijswinnaars getrokken door Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders. De prijzen zijn een reischeque van € 1.000,-, twee van € 500,- en honderd keer een Rode Pluim van € 25, -. Persberichten over de gewonnen prijzen verzenden we naar de lokale pers in de woonplaats van de prijswinnaars. Dat leverde ons veel gratis publiciteit op. Het helpt bekendheid vergroten met de campagne én benadrukt het belang van het gescheiden inleveren van lege batterijen.

Ingeleverde zakjes batterijen