Introductie en werkwijze

Hét kennis- en servicecentrum voor afgedankte batterijen en accu’s in Nederland

Sinds 1995 hebben producenten en importeurs van batterijen en accu’s de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid batterijen in te zamelen en te recyclen. Om aan deze producentenverantwoordelijkheid te voldoen, richtte de batterijenbranche een stichting op (Stichting Batterijen) met een uitvoeringsorganisatie (Stibat). In het bestuur zijn alle grote batterijproducenten vertegenwoordigd. In 2016 waren 928 producenten en importeurs van batterijen en accu’s via een toetredingsovereenkomst bij ons aangesloten.

Wettelijke taken

Stibat zorgt namens de producenten en importeurs van batterijen en accu’s voor de uitvoering van de wettelijk vastgestelde producentenverantwoordelijkheid. Deze omvat voor draagbare batterijen en accu’s de volgende taken:

Inzamelresultaat

realiseren van het (wettelijk vastgestelde) inzamelpercentage

Inzamelstructuur

verzorgen van een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten

Recyclingresultaat

realiseren van de (wettelijk vastgestelde) recyclingefficiency

Communicatie

consumenten bewust maken van het belang van gescheiden inzameling

Voor producenten en importeurs van industriële batterijen en accu’s voert Stibat de volgende taken uit: het verzorgen van de innameverplichting, de communicatie naar eindgebruikers over het belang van de gescheiden inzameling van afgedankte batterijen en accu’s en het realiseren van de recycledoelstelling.

Naast deze wettelijke taken verzorgen we van zowel draagbare als industriële batterijen en accu’s de verplichte registratie. Ook rapporteren we aan de overheid het gewicht van batterijen en accu’s dat de producenten en importeurs jaarlijks op de Nederlandse markt brengen. Kortom, Stibat neemt producenten en importeurs van batterijen en accu’s veel werk uit handen.

Batterijopgave

Jaarlijks vullen de producenten en importeurs van draagbare en industriële batterijen en accu’s de verkoopgegevens van de door hen op de markt gebrachte batterijen eenvoudig in via ons digitale opgavesysteem myBatbase. Vervolgens maken wij één collectieve rapportage. De producenten en importeurs hebben zo de garantie dat ze zijn ingeschreven bij het register en voldoen aan de wettelijke vereisten. Ook voor ondersteuning bij het invullen van de opgaven staat Stibat altijd klaar. Voor draagbare batterijen en accu’s, industriële batterijen en accu’s tot 1 kilogram en voor fietsaccu’s wordt een beheerbijdrage betaald: een vast bedrag per batterij aan de hand van vastgestelde gewichtscategorieën.

Draagbare batterijen

Inzamelpercentage draagbare batterijen en accu’s

Om te zorgen dat een wezenlijk deel van de op de markt gebrachte batterijen en accu’s daadwerkelijk wordt ingezameld, stelt de overheid een minimaal inzamelpercentage vast voor draagbare batterijen en accu’s. In 2015 was dat percentage 25 procent. Met een gerealiseerd percentage van 46,1 haalden we die doelstelling ruimschoots. In 2016 stonden we voor een grotere uitdaging: het minimale inzamelpercentage werd voor dat jaar vastgesteld op 45 procent. We zijn trots te melden dat we met 48,9 procent ook dit jaar boven de wettelijk vastgestelde norm uitkwamen.

45%
wettelijk in 2016
48.9%
gerealiseerd in 2016

Inzameling en recycling

Alle winkels die draagbare batterijen en accu’s verkopen, zijn wettelijk verplicht om batterijen in te zamelen die consumenten aanbieden. ‘Waar je ze koopt, kun je ze kwijt.’ Stibat heeft zo in elke gemeente minimaal één inleverpunt per tweeduizend inwoners. Met dit landelijk dekkend inzamelnetwerk zorgen we dat consumenten afgedankte batterijen altijd in de buurt kunnen inleveren. Onze chauffeurs halen de afgedankte batterijen op bij de inleverpunten en ruilen dan de volle inzameltonnen of -dozen in voor lege. Inleverpunten zijn onder andere winkelbedrijven (zoals supermarkten, doe-het-zelfzaken, drogisterijen, foto- en elektrovakhandel en fietsdealers) en gemeentelijke milieustraten. Zij hebben er op die manier geen omkijken naar. Daarna gaan de batterijen naar het sorteercentrum in Lelystad en wordt het totale inzamelgewicht vastgesteld. Na sortering worden de batterijen en accu’s getransporteerd naar recyclers in Europa, die voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de EU-richtlijnen en de door Stibat ontwikkelde Ecotest.

Visie Stibat

Het gebruik van batterijen en accu’s is onlosmakelijk verbonden met de manier waarop wij leven. Het is noodzakelijk dat mobiele energie nu en in de toekomst beschikbaar blijft.

Missie Stibat

Stibat faciliteert alle spelers in de circulaire economie van batterijen en accu’s bij het realiseren van grondstof- en producthergebruik en een veilige, verantwoorde en duurzame verwerking van batterijen en accu’s volgens geldende nationale en Europese wet- en regelgeving.

Voorlichting

Met voorlichtingscampagnes maken we consumenten en eindgebruikers bewust van het belang van gescheiden inleveren. En uiteraard zetten we ze aan tot actie. Bijvoorbeeld via onze campagne ‘Lege Batterijen? Lever ze in en WIN!’, waarbij consumenten die batterijen per 10 stuks in een zakje doen samen met een briefje met hun NAW-gegevens, kans maken op een Pluimen cadeaubon of reischeque. Iedere maand trekt een gerechtsdeurwaarder 103 prijswinnaars. Verder kunnen inleverpunten, consumenten, gemeenten en de overheid bij ons terecht met vragen en opmerkingen over het inzamelen, sorteren en recyclen van batterijen en accu’s.

Optimale service

Stibat maakt het de aangesloten producenten en importeurs, maar ook de consumenten en inleverpunten zo gemakkelijk mogelijk. We verzorgen de complete keten van batterijeninzameling, -sortering en -recycling en nemen zo veel mogelijk administratieve en operationele zorgen uit handen.

Industriële batterijen (fietsaccu’s)

Industriële batterijen

Een industriële batterij of accu is uitsluitend voor industriële en professionele doeleinden ontworpen of bestemd voor de aandrijving van een elektrisch voertuig. Stibat geeft ook voor producenten en importeurs van industriële batterijen en accu’s invulling aan de producentenverantwoordelijkheid. Zo vroeg de fietsindustrie in 2014 ondersteuning aan Stibat. Dat leidde tot de oprichting van stichting EPAC (Electrically Propelled Assisted Cycle) op 1 juli 2015. Deze onafhankelijke stichting zorgt voor de financiering van de inzameling en recycling van de afgedankte fietsaccu’s en gaf Stibat opdracht om die inzameling en recycling te regelen. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 1,9 miljoen elektrische fietsen verkocht.*

* Bron: RAI Vereniging