Inzamelresultaat

Een belangrijke taak van Stibat is het realiseren van het (wettelijk vastgestelde) inzamelpercentage voor draagbare batterijen. Vanaf 2015 was dit vastgesteld op minimaal 25 procent; vanaf september 2016 geldt een inzameldoelstelling van 45 procent.

Berekening inzamelpercentage

Twee cijfers zijn van belang om het inzamelpercentage van draagbare batterijen te berekenen. Allereerst het gewicht van de ingezamelde draagbare batterijen in het kalenderjaar. Het tweede benodigde cijfer, is het gemiddelde gewicht van de op de markt gebrachte draagbare batterijen (put on market of POM) van het betreffende kalenderjaar én de twee voorgaande jaren. Het inzamelpercentage komt tot stand door het eerste cijfer door het tweede te delen en het resultaat te vermenigvuldigen met 100 procent.

Ingezamelde batterijen in 2016

In 2016 werd in totaal 3,95 miljoen kilogram draagbare batterijen ingezameld (inclusief administratieve stroom*). Een klein deel hiervan, minder dan 1% procent, bestond uit industriële batterijen die werden aangeboden in de mix van draagbare batterijen. Deze zijn bij de sortering verwijderd.

* Batterijen die wel in Nederland zijn ingezameld maar niet door Stibat, noemen we de administratieve stroom. Deze batterijen komen niet in het inzamelsysteem van Stibat terecht, maar we krijgen hiervan wel een administratieve bevestiging.

Inzamelpercentage 2016

Het behaalde inzamelpercentage voor 2016:

48.9%

Herkomst ingezamelde batterijen

Afvalinzamelaars

in kilogram (kg)

Retailers

in kilogram (kg)

Basisscholen

in kilogram (kg)

Overige inzamelaars

in kilogram (kg)

Administratieve stroom (excl. lood)

in kilogram (kg)

Industriële batterijen (fietsaccu’s)

Vanaf 2014 zorgt Stibat voor de inzameling en recycling van fietsaccu’s. In 2016 zamelden we 140 duizend kilogram aan fietsaccu’s in (industriële batterijen en accu’s). Dat is 34 duizend kilogram, ofwel 32 procent meer dan het jaar ervoor. Toen behaalden we een resultaat van 106 duizend kilogram ingezamelde accu’s.

Ingezamelde fietsaccu's

in kilogram (kg)