Put on market

Op 31 december 2016 telde Stibat 928 aangesloten producenten en importeurs van draagbare en industriële batterijen en accu’s. Wij helpen ze aan hun producentenverplichting te voldoen. Tegenover die dienst staat een beheerbijdrage: een bedrag dat overeenkomt met de te maken kosten. We bepalen de beheerbijdrage aan de hand van het gewicht per type batterij dat een bedrijf op de Nederlandse markt brengt. Het totale gewicht aan batterijen en accu’s noemen we put on market of POM.

Ondersteuning producenten en importeurs

Om de POM te bepalen, geven de producenten en importeurs jaarlijks hun verkoopgegevens van batterijen in Nederland aan ons door. Dit gebeurt via ons digitale opgavesysteem myBatbase. Importeert en verkoopt een bedrijf veel verschillende typen batterijen en accu’s, dan kan de opgave complex zijn. Om deze zo soepel mogelijk te laten verlopen, verleent Stibat ondersteuning. Zo kunnen producenten en importeurs terecht bij onze Servicedesk en komen wij op verzoek langs voor assistentie.

Put on market (POM) in 2016

In 2016 brachten de aangesloten producenten en importeurs samen 8,62 miljoen kilogram aan draagbare batterijen op de markt (cijfers bijgewerkt tot 31 mei 2017). In 2015 was dit 7,8 miljoen kilogram en in 2014 7,7 miljoen.

Accountantscontrole

Jaarlijks laat Stibat de batterijopgaven van circa 30 klanten door onze accountant controleren. We proberen zo te waarborgen dat we de Nederlandse cijfers juist en volledig aanleveren bij de Europese Unie. Het voordeel voor klanten is dat zij herinnerd worden aan de juiste invulwijze, en dat hun opgave waar nodig kan worden gecorrigeerd.

Nieuwe beheerbijdrage voor lithium

Het aandeel van lithiumbatterijen in het Nederlandse batterijverkeer neemt alsmaar toe. Omdat de recyclingkosten voor dit type batterij hoger zijn dan voor de meeste batterijen en accu’s, waren we genoodzaakt een aparte beheerbijdrage voor lithiumbatterijen te rekenen. In 2016 vond een berekening plaats om tot een gefundeerd nieuw tarief te komen en zijn er twee tarieflijsten ontwikkeld: voor lithium en voor overige batterijen en accu’s.

Europese Compliance Tool (ECT)

Bedrijven die batterijen en accu’s in verschillende Europese landen invoeren, hebben in elk land te maken met andere invulling van Europese wet- en regelgeving. Dat betekende tot voor kort: afzonderlijke rapportages voor elk land. Om het opgaveproces te vereenvoudigen, introduceerden we in de zomer van 2016 de Europese Compliance Tool. Daarmee is de opgave voor vijftien landen met één druk op de knop geregeld.

Stibat maakt de ECT voor bedrijven op maat om aan de wetgeving en de eisen van de betrokken buitenlandse compliance-organisatie(s) te voldoen. Het gaat hierbij niet alleen om de richtlijn voor draagbare batterijen, industriële batterijen en batterijen binnen de autobranche. Het gaat ook om de WEEE-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste of Electrical and Electronic Equipment), de ELV-richtlijn (End of Life Vehicle) en ELT (End of Life Tires), onderdeel van de richtlijn voor afval. Daarnaast bieden we in de loop van 2017 de mogelijkheid opgave te doen in het kader van de verpakkingsrichtlijn. Om klanten optimaal tegemoet te komen, is de tool volledig afgestemd en op ieder computersysteem aan te sluiten. Aparte software is dus niet nodig.

Enquête dienstverlening: gemiddelde cijfer 7,8

In onze jaarlijkse online klantenenquête stond wederom centraal hoe klanten de dienstverlening van Stibat ervaren. Net als in andere jaren was de respons in 2016 goed; 685 klanten gaven hun mening. De focus lag op tevredenheid over de aanpassingen die we in myBatbase hadden gedaan naar aanleiding van de klantenenquête 2015. Deze werden over het algemeen als positief ervaren. De gebruiksvriendelijkheid van myBatbase blijft onze continue aandacht houden en ook in de toekomst zullen we het systeem regelmatig updaten naar aanleiding van klantfeedback. Voor de algehele dienstverlening kreeg Stibat een 7,8 als gemiddeld cijfer.

Industriële batterijen (fietsaccu’s)

Ondersteuning fietsaccu’s (industriële batterijen)

Stibat geeft, in opdracht van de fietsindustrie, ook invulling aan de producentenverantwoordelijkheid van producenten en importeurs van elektrische fietsen. De aangesloten importeurs ontvangen ondersteuning bij de opgave en worden gecontroleerd.

In 2016 werd 671 duizend kilogram fietsaccu’s op de markt gebracht, in 2015 was dit 530 duizend kilogram. Deze opgave (put on market of POM) van de bij Stichting EPAC aangesloten producenten en importeurs laat ten opzichte van 2015 een aanzienlijke stijging zien. Dat is te verklaren door het feit dat elektrische fietsen steeds populairder worden, maar ook doordat een aantal marktpartijen in 2015 aan het deelnemersbestand ontbrak. In 2016 sloot een aantal van deze importeurs zich alsnog aan bij Stichting EPAC, wat een meer marktconform beeld van de POM oplevert.