Recyclingresultaat

Zo veel mogelijk grondstoffen terugwinnen uit de ingezamelde batterijen en accu’s: dat is het doel waarmee we inzamelen. Essentieel daarvoor is een goede sortering van de batterijen en accu’s. Medewerkers van ons landelijk sorteercentrum in Lelystad verwijderen alles wat niet in het sorteerproces thuishoort. Denk aan afval, elektronica en gloeilampen. Met de hand en met een schudzeef worden de batterijen op grootte gesorteerd en gegroepeerd in verschillende typen en chemische families. De zuiverheid ligt al jaren stabiel rond de 99 procent.

De gesorteerde batterijen worden vervoerd naar verschillende gecertificeerde recyclers in Europa. Deze herwinnen via een mechanisch, chemisch of thermisch proces de waardevolle stoffen zoals zink, ijzer, nikkel, mangaan en kleine hoeveelheden lithium en kobalt. Diverse stoffen uit de batterij die niet specifiek worden teruggewonnen, komen terecht in slakken: een soort gesteente dat ontstaat tijdens het thermisch proces. Slakken worden onder andere toegepast in de wegenbouw.

Ecotest

Stibat maakt sinds 2010 gebruik van Ecotest voor een gedetailleerd inzicht in de gehele recyclingketen. Ecotest evalueert de prestaties op het gebied van herwonnen grondstoffen, vermeden CO2-uitstoot, vermeden toxiciteituitstoot en vermeden aantasting van het oppervlaktewater (eutrofiëring). En we letten erop dat recyclers de wettelijke doelstellingen voor recyclepercentages behalen.

Nieuwe recyclers die zich bij Stibat melden of bestaande recyclers die een nieuw proces ontwikkelen, voeren samen met Stibat een Ecotest-innovatiescan uit. Via een monitoringsformulier vragen we de procesgegevens bij de recycler op. Deze gegevens voeren we in het model van onze Ecotest in, met als resultaat inzicht in de prestaties (recyclingefficiëntie, emissies en grondstoffenbehoud) van het onderzochte proces.

Recyclingpercentages

Een recyclingpercentage komt tot stand door de massa van de grondstoffen die bij de recycling geproduceerd worden (outputfracties) te delen door de massa van de afgedankte batterijen en accu’s aangeboden voor inzameling (inputfracties), uitgedrukt in procenten;

Het daadwerkelijke rendement per recyclingproces wordt berekend op basis van de chemische samenstelling van de input- en de outputfracties. Dit is afhankelijk van de aard van de batterij en de werkwijze van de recycler. Wanneer een batterij bijvoorbeeld vóór recycling wordt ontdaan van eventuele behuizing, geldt een andere berekening dan wanneer dat niet gebeurt.

Terugwinnen grondstoffen

Door afgedankte batterijen en accu’s te recyclen, worden waardevolle grondstoffen behouden. De herwonnen grondstoffen worden vervolgens weer gebruikt in nieuwe producten zoals dakgoten, bestek en brillen. Zo draagt Stibat bij aan de circulaire economie.

Draagbare batterijen

Sorteerresultaat

In 2016 bedroeg het totale gewicht aan gesorteerde batterijen en accu’s aangeboden voor recycling 3,01 miljoen kilogram. De zuiverheid van de sortering lag in 2016 op 99 procent, waarmee we (ook) dit jaar voldoen aan de acceptatievoorwaarden van recyclers.

Resultaten Ecotest*

Uit de Ecotest blijkt dat door inspanningen van Stibat in 2016 3,4 miljoen kilogram CO2-uitstoot is vermeden, evenals 120 miljoen kilogram uitstoot van giftige stoffen. Ook kwam ruim 9 duizend kilogram minder eutrofiëringsstoffen in het oppervlaktewater terecht, zoals fosfaat. Deze stoffen kunnen een sterke algengroei veroorzaken en vormen zo een bedreiging voor de biodiversiteit. De resultaten van Ecotest zijn naast onze eigen inzameling gebaseerd op de input uit administratieve stromen.

De hoeveelheid vermeden emissies op het gebied van toxiciteit was een stuk hoger dan in 2015. Dat komt doordat het verwerkingsproces van kwikhoudende knoopcellen in 2015 een aantal maanden stillag. Omdat de toxische emissiebesparing vrijwel volledig wordt behaald door de verwerking van kwikhoudende knoopcellen, was de score op vermeden toxische emissies in 2015 bijzonder laag. In 2016 is het proces weer opgestart en is de voorraad uit 2015 verwerkt. In 2017 verwachten we een meer gemiddeld resultaat.

De inspanningen van Stibat in 2016 hebben geleid tot een ecologische besparing gelijk aan:

* (cijfers zijn gebaseerd op peildatum 31 maart 2017)

25 miljoen
autokilometers CO2-uitstoot
16 duizend
vaatwasmachinebeurten
30 duizend
gezonde dagen

Recyclingpercentages

Net als in andere jaren, werkten we in 2016 met recyclers die ruimschoots aan de wettelijke doelstelling voor recyclingpercentages voldeden. Deze zijn: 65 procent voor loodbatterijen, 75 procent voor nikkel-cadmiumbatterijen en 50 procent voor overige soorten batterijen. De in 2016 behaalde percentages, inclusief slakken, zijn voor lood 77,53 procent, voor nikkel-cadmium 79,82 procent en voor overig 76,64 procent. Voor overig exclusief slakken is dit 54,30 procent.

Herwonnen grondstoffen

Industriële batterijen (fietsaccu’s)

Sorteerresultaat

Elektrische fietsen worden aangedreven door drie typen batterijen: Lithium-ion, NiMH en NiCd batterijen. Om veilige en verantwoorde opslag en transport naar de recycler te garanderen, krijgen deze fietsaccu’s op het Landelijk Sorteercentrum van Stibat een extra kwaliteitscontrole. In 2016 bedroeg het totale gewicht aan gesorteerde fietsaccu’s aangeboden voor recycling 117 duizend kilogram.

Resultaten Ecotest

Ruim 8 ton CO2-uitstoot en 4 miljoen kilogram uitstoot van giftige stoffen zijn vermeden door inspanningen van Stibat in opdracht van Stichting Epac in 2016. Zo blijkt uit de Ecotest. Ook kwam ruim 2 ton minder eutrofiëringsstoffen in het oppervlaktewater terecht, zoals fosfaat (cijfers tot 31 maart 2017).

De inspanningen van Stibat in 2016 hebben geleid tot een ecologische besparing gelijk aan:

6 miljoen
autokilometers CO2-uitstoot
4 duizend
vaatwasmachinebeurten
duizend
gezonde dagen

Recyclingpercentage

Ook de partijen met wie we in 2016 werkten voor de recycling van fietsaccu’s, behaalden de wettelijk gestelde recyclingpercentages. Gezamenlijk realiseerden zij recyclingpercentages, inclusief slakken, van 78,91 procent voor nikkel-cadmiumbatterijen en 82,21 procent voor overige batterijen (nikkelmetaalhydride en lithium-ion).

Een deel van deze percentages is behaald door inputfracties te gebruiken tijdens het verwerkingsproces. De in batterijen aanwezige koolstof werd bijvoorbeeld gebruikt als brandstof voor verhitting.

Herwonnen grondstoffen