Vooruitblik

Actiever, vooruitstrevender en met meer verantwoordelijkheid. Dat is hoe wij ons de komende jaren kunnen en willen ontwikkelen. Want tegenwoordig is de vraag vanuit het bedrijfsleven niet meer: ‘helpen jullie me aan de wet te voldoen?’ De vraag is nu: ‘helpen jullie me veilig en duurzaam omgaan met batterijen?’ Een positief nieuw geluid, dat werkt als een katalysator! Stibat neemt daarmee voorgoed afscheid van het imago ‘Belastingdienst voor batterijen’. Natuurlijk zorgen we nog steeds dat bedrijven aan hun plichten voldoen en daarmee ook aan de wet, maar de gedachte erachter is compleet veranderd.

Circulaire economie

Het aantal spelers dat een beroep op ons doet, breidt steeds verder uit. Niet alleen producenten en importeurs van batterijen en accu’s hebben ons nodig, maar alle spelers in de circulaire economie van batterijen en accu’s. Dus ook bedrijven die accu’s repareren en daarbij te maken hebben met afgedankte cellen. Of bedrijven die gebruikte accu’s opnieuw in de markt zetten en daarbij tegen administratie aanlopen. Als hét kennis- en servicecentrum rond batterijen en accu’s willen we hen helpen mobiele energiedragers zo lang mogelijk in het maatschappelijk verkeer te houden. Recyclen kan immers altijd nog.

Innoveren

We breiden ons werkveld op grote schaal uit, maar juist ook in de vorm van maatwerk. Iedere organisatie heeft een eigen bedrijfsvoering en eigen processen, waar wij zo specifiek mogelijk op inspelen. Een goed voorbeeld van hoe alles samenkomt, is de Europese Compliance Tool, waarmee we in 2017 verdergaan. Eén opgavetool voor verschillende vormen van waste, die aansluit bij het opgaveformat van elke Europese compliance-organisatie. Klanten kunnen hier gebruik van maken zónder hun eigen administratie te hoeven aanpassen. Met dit soort innovaties komen wij onze individuele klanten optimaal tegemoet én werken we aan eenheid en efficiëntie in de samenwerking met onze partners. En hoe makkelijker processen gaan, hoe meer werk we samen verzetten.

Voortrekkersrol

Batterijen en accu’s zijn onlosmakelijk verbonden met de manier waarop wij leven. We willen en kunnen niet meer zonder onze mobiele telefoons, laptops en elektrische fietsen. Het is noodzakelijk dat we nu en in de toekomst gebruik kunnen maken van mobiele energie. Stibat werkt op allerlei manieren om dit te realiseren, vaak in de rol van initiatiefnemer en voortrekker. Zeker nu de betrokkenheid van onze partners en het bedrijfsleven groter is dan ooit, zijn we klaar om de beschikbare energie in goede banen te leiden. Letterlijk en figuurlijk. Vol vertrouwen en inspiratie verkennen we de mogelijkheden en creëren we kansen. Het wordt een mooi nieuw jaar.

Jan Bartels
Directeur