Voorwoord

In 2016 was het inzamelresultaat voor draagbare batterijen voor het eerst wettelijk vastgesteld op minimaal 45 procent. Maar liefst 20 procent hoger dan in 2015. Geen punt voor een partij die al jaren rond de 45 procent inzamelt? Die er in 2015 zelfs al boven zat, met 46,1 procent? Niet helemaal. Het is steeds weer een uitdaging om een zo hoog mogelijk inzamelresultaat te realiseren. Het is fijn dat we onze klanten in het eerste jaar dat de grens van 45% er formeel toe deed, kunnen verblijden met een schitterend inzamelresultaat van 48,9 procent. Namens hen behoren we daarmee ook dit jaar tot de top van succesvolle Europese inzamelaars. Het resultaat van Nederland als geheel wordt berekend door de overheid, maar ons aandeel levert daarin een doorslaggevende bijdrage.

Klaar voor de toekomst

Het jaar 2016 bracht meer positieve ontwikkelingen. Met de behoefte van onze klanten vooropgesteld, verruimden we onze blik op het huidige werkveld. Bedrijven willen steeds meer verantwoordelijkheid dragen als het gaat om verantwoorde inzameling en recycling. Als hét kennis- en servicecentrum op dit gebied, is het onze taak iedereen te ondersteunen, op ieder mogelijk moment. Dat vroeg om een verbreding van onze scope. We willen niet meer alleen compliance bieden aan producenten en importeurs van batterijen en accu’s. We willen álle spelers in de circulaire economie van batterijen en accu’s faciliteren. Meer hierover leest u in de vooruitblik van dit jaarverslag.

De nieuw geformuleerde richting stelt andere eisen aan de organisatie. Kansen en ontwikkelingen in de markt beïnvloeden immers de manier waarop wij (samen)werken. Qua opbouw van de organisatie zijn voorbereidingen getroffen om beter in te kunnen spelen op vragen uit de markt en de verbreding van onze scope. Daarnaast hebben we in 2016 gekeken naar de relatie met onze opdrachtgever. Stibat werkte altijd als uitvoeringsorganisatie in opdracht van Stichting Batterijen. In goed overleg besloten we om per 2017 de rol van opdrachtgever en opdrachtnemer te splitsen. Deze splitsing biedt Stibat ruimte om buiten de kaders van draagbare batterijen oplossingen te bieden aan meerdere partijen. Collectief of individueel. Stichting Batterijen blijft uiteraard wel een van onze belangrijkste opdrachtgevers, samen met Stichting EPAC, die wij ondersteunen als het gaat om fietsaccu’s.

Ambitieus, actueel en adequaat

Naast het werken aan de toekomst, gaven we zoals altijd op professionele en succesvolle wijze uitvoering aan de actualiteit. Namelijk: producenten en importeurs van batterijen en accu’s helpen voldoen aan hun producentenverantwoordelijkheid. Hoe de vier bijbehorende taken precies zijn uitgevoerd, leest u in dit jaarverslag. Een resultaat om trots op te zijn!

Laurens ten Horn
Voorzitter